Brands that make a difference.

Salt & Stone

Walk with me

Momoc

KUMI Sneakers

SoKind

BRANDS THAT DO DIFFERENTLY.

Nolla x Nolla tuo esiin rohkeita ja uusia nousevia brändejä.
Yhteistä näille brändeille on halu tehdä jotain toisin ja olla rohkeasti
tekojen kautta muuttamassa maailmaa.

Suurin virhe on uskoa ja luottaa, että joku muu tekee jotain epäkohdille. Kuvitellaan ja toimitaan mieluummin niin, kuin oma toiminta olisikin tosi merkityksellistä, sillä se on!