Mitä on puhdas kauneus tai puhdas kosmetiikka? Onko ”Clean Beauty Movement” ohittamassa luonnonkosmetiikkaboomin tai miten se edes eroaa edellisestä?

Mitä Clean Beauty termi tarkoittaa?

Puhtaasta kosmetiikasta puhuttaessa yleensä täyttyvät nämä pääkriteerit:

1. Puhtaat ja turvalliset raaka-aineet

Puhdas kosmetiikka tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että voit käyttää tuotetta vaarantamatta omaa terveyttäsi. Ainesosaluettelon tulee sisältää vain turvallisia, puhtaita ainesosia. Puhdas kauneustuote ei sisällä esimerkiksi hormonihäiriöitä tai syöpää aiheuttavia aineita. Pohjimmiltaan tuote on vain niin puhdas kuin sen pahin ainesosa.

Clean Beauty -tuotteessa huomiota kiinnitetään tuotteen ainesosiin, mutta ainesosien ei välttämättä tarvitse olla luonnonkosmetiikkaa. Tärkeimmät kriteerit ovat turvallisuus, puhtaus ja vastuullisuus.

2. Selkeät ainesosaluettelot näkyvillä

Kun kauneusbrändi pyrkii listaamaan kaikki ainesosansa ja kertomaan ne kuluttajille, se on oikealla tiellä.

Hyvä esimerkki kauneusteollisuuden läpinäkyvyyden puutteesta on tuoksujen sisällyttäminen tuotteisiin. Tuoksu ei ole ainesosa, mutta koska ala on erittäin sääntelemätön, yritykset voivat piilottaa ainesosat sateenvarjotermin ”tuoksu” (”fragrance”) alle.

Toinen esimerkki läpinäkymättömistä merkinnöistä on kuluttajan harhaanjohtaminen pakkauksen perusteella. Brändit voivat merkitä tuotteisiinsa virheellisesti muotisanoilla, kuten ”luonnollinen” ja ”eko”, saadakseen tietoisen kuluttajan huomion. Tätä voidaan jo melkeinpä kutsua viherpesuksi.

Puhdas kosmetiikka ei sisällä ”mysteeriaineita”, eikä puhdas kosmetiikka väitä olevansa jotain, mitä se ei ole.

3. Clean Beauty on vastuullista kosmetiikkaa

Vastuullisuus tarkoittaa, että tuotantoprosessissa ja valmiissa tuotteessa pyritään huomioimaan ihmiset ja luonto, eli tuote valmistetaan näitä kunnioittaen.

Clean Beauty -tuote ei siis sisällä ainesosia, joista aiheutuu nykytietämyksellä luonnolle ja elinympäristöllemme haittaa. Ainesosia hankkiessa taas otetaan huomioon ihmiset, jotka ainesosia toimittavat. Tuotantoprosessit ovat myös mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia ja kuluttavia.

Brändien tehtävä on selvittää, millaisia vaikutuksia heidän käyttämiensä ainesosien viljelyllä voi olla paikalliseen luontoon tai talouteen ja ihmisiin. Esimerkiksi monien ainesosien kohdalla niiden viljely voi kuluttaa paljon enemmän luonnonvaroja kuin se, että vastaavan tarkoituksen ajava tai jopa identtinen ainesosa tuotettaisiin laboratoriossa. Kaikkeen ei aina tarvita luonnonmukaista ainesosaa tai se ei ole luonnollisuudestaan huolimatta luonnolle paras.

Mitä hyötyä tai haittaa Clean Beauty -ilmiöstä on?

Parhaimmillaan Clean Beauty on silloin, kun se saa yritykset toimimaan vastuullisesti ja tuntemaan, että he ovat tilivelvollisia asiakkailleen. Tällainen avoin ilmapiiri tekee hyvää ja lisää asiakkaidenkin luottamusta yrityksiin. Clean Beauty voi kannustaa kuluttajia vaatimaan brändeiltä lisää avoimuutta ja pakottaa yrityksiä toimimaan läpinäkyvämmin.

Koska Clean Beauty -termin käyttöä ei ole millään tavalla toistaiseksi säädelty ja laillista tai virallista määritelmää ei ole, monet brändit ovat määritelleet termin omien agendojensa hyväksi. Pahimmillaan Clean Beauty on turhaa kuluttajien pelottelua ja vastakkainasettelua. EU yrittää kitkeä kosmetiikan mainonnasta pois ei sisällä -mainintoja, sillä mm. niillä lietsotaan kuluttajissa näitä turhia pelkoja.

Eikö kaiken kosmetiikan pitäisi olla Clean Beautya?

Kosmetiikkateollisuudessa pätevät samat ongelmat, kuin vaikka tekstiiliteollisuudessa. Uusia tuotteita lanseerataan jatkuvasti ja tuotantoketju on yhtä läpinäkyvä, kuin kymmenen euron t-paidan. Kosmetiikkaa ostetaan nautinnoksi ja hetken mielijohteesta, ei tarpeeseen.

Clean Beauty on parhaimmillaan olla hieno asia, joka vie kosmetiikkateollisuutta eteenpäin kohti avoimempaa, vastuullisempaa ja eettisempää toimintaa.

NOLLAXNOLLAn valikoimassa turvallista, puhdasta ja vastuullista kosmetiikkaa edustavat Salt & Stone ja SoKind -brändit.